Bảo Hiểm Trách Nhiệm Dân Sự Bắt Buộc Là Gì? Nên Mua Loại Nào?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là loại bảo hiểm mà tất cả chủ phương tiện giao thông cơ giới đều phải tham gia. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên thứ ba trong trường hợp chủ xe, lái xe gây ra tai nạn, thiệt hại về sức khỏe, vật chất và tính mạng của họ. Để hiểu hơn về loại bảo hiểm xe cơ giới này, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc là bảo hiểm gì?

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc (gọi tắt là bảo hiểm bắt buộc) là loại hình bảo hiểm mà người chủ sở hữu xe bắt buộc phải tham gia khi lưu hành giao thông. Nguyên lý hoạt động của loại bảo hiểm này là “lấy số đông bù cho số ít kém may mắn”. Khi có xảy ra tai nạn thì công ty bảo hiểm sẽ dùng số tiền thu được từ “số đông” để bồi thường cho “số ít” người bị tai nạn.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Bảo hiểm này không chỉ giúp đảm bảo quyền lợi cho bên thứ 3 mà còn giúp chủ xe không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như không có khả năng bồi thường cho chủ thể khác. Ngay khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết và người mua hoàn thành việc thanh toán phí thì công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại xảy ra về tài sản hay tổn thất, thương tật về người cho bên thứ ba khi có tai nạn. Mức bồi thường thiệt hại được chi trả theo hạn mức trách nhiệm đã được thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trước đây bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc dành cho xe cơ giới thường là bảo hiểm giấy, có màu vàng, người mua sẽ cầm trực tiếp và mang theo mỗi khi lưu hành trên đường. Hiện nay để đảm bảo thuận tiện cho việc đăng ký thì từ ngày 01/03/2021, Chính Phủ đã cho phép cấp giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, người dùng dễ dàng truy cập, tra cứu và xuất trình cho cơ quan cảnh sát giao thông kiểm tra.

Đối tượng áp dụng

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe cơ giới áp dụng cho các đối tượng như sau:

 • Tất cả các chủ xe cơ giới tham gia giao thông ở trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Doanh nghiệp bảo hiểm được phép triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới theo quy định của pháp luật.
 • Các cá nhân và tổ chức khác có liên quan đến bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

Cùng với đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân thì bảo hiểm bắt buộc cũng là loại giấy tờ thiết yếu mà người tham gia giao thông phải mang theo.

Tìm hiểu ngay: Bảo Hiểm Bắt Buộc Ô Tô 5 Chỗ Là Gì? Những Quyền Lợi Của Chủ Xe

Khi xảy ra tai nạn, phía công ty bảo hiểm sẽ thực hiện giám định thiệt hại
Khi xảy ra tai nạn, phía công ty bảo hiểm sẽ thực hiện giám định thiệt hại

Mức bồi thường bảo hiểm

Dựa trên thỏa thuận hợp đồng đã ký kết, công ty bảo hiểm sẽ thực hiện trách nhiệm của mình khi không may xảy ra tai nạn và các rủi ro có liên quan. Mức trách nhiệm bảo hiểm là mức tiền tối đa mà công ty bảo hiểm có thể chi trả khi có thiệt hại về thân thể, tính mạng hay tài sản của bên thứ ba theo phạm vi trách nhiệm bảo hiểm.

Cụ thể mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn. Đơn vị bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường phần chi phí vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm theo quy định của Bộ Tài chính, trừ các trường hợp chủ xe cơ giới đã tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện thì mức phí vượt quá này sẽ được chi trả theo hợp đồng bảo hiểm tự nguyện.

Trong trường hợp có nhiều hợp đồng bảo hiểm bắt buộc được giao kết cho cùng một xe cơ giới, thì số tiền bồi thường sẽ chỉ được giải quyết theo hợp đồng được ký kết đầu tiên. Đơn vị bảo hiểm sẽ hoàn trả lại cho khách hàng 100% chi phí các bảo hiểm đã đóng còn lại.

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc hiện nay

Mức phí bảo hiểm bắt buộc được niêm yết cố định, có sự chênh lệch giữa các loại xe khác nhau. Cụ thể như sau:

Xe không kinh doanh vận tải:

 • Xe 4 và 5 chỗ: Phí bảo hiểm 437.000 VNĐ, VAT 43.700 VNĐ, tổng phí là 480.700 VNĐ.
 • Xe 6, 7 và 8 chỗ: Phí bảo hiểm 794.000 VNĐ, VAT 79.000 VNĐ, tổng phí là 873.000 VNĐ.
 • Xe 15, 16 và 24 chỗ: Phí bảo hiểm 1.270.000 VNĐ, VAT 127.000 VNĐ, tổng phí là 1.397.000 VNĐ.
 • Xe 25, 30, 40, 50 và 54 chỗ: Phí bảo hiểm 1.825.000 VNĐ, VAT 182.500 VNĐ, tổng phí là 2.007.500 VNĐ.
 • Xe bán tải: Phí bảo hiểm 933.000 VNĐ, VAT 93.000 VNĐ, tổng phí là 1.026.300 VNĐ.

Bài đọc thêm: Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Ô Tô 7 Chỗ: Mức Phí Và Phạm Vi Bồi Thường

Khách hàng nên tìm hiểu kỹ về hợp đồng bảo hiểm mà mình kí kết
Khách hàng nên tìm hiểu kỹ về hợp đồng bảo hiểm mà mình kí kết

Xe kinh doanh vận tải:

 • Xe 4 và 5 chỗ: Phí bảo hiểm 756.000 VNĐ, VAT 75.600 VNĐ, tổng phí là 831.600 VNĐ.
 • Xe 6 chỗ: Phí bảo hiểm 929.000 VNĐ, VAT 92.900 VNĐ, tổng phí là 1.021.900 VNĐ.
 • Xe 7 chỗ: Phí bảo hiểm 1.080.000 VNĐ, VAT 108.000 VNĐ, tổng phí là 1.188.000 VNĐ.
 • Xe 8 chỗ: Phí bảo hiểm 1.253.000 VNĐ, VAT 125.300 VNĐ, tổng phí là 1.378.300 VNĐ.
 • Xe 15 chỗ: Phí bảo hiểm 2.394.000 VNĐ, VAT 239.400 VNĐ, tổng phí là 2.633.400 VNĐ.
 • Xe 16 chỗ: Phí bảo hiểm 3.054.000 VNĐ, VAT 305.400 VNĐ, tổng phí là 3.359.000 VNĐ.
 • Xe 24 chỗ: Phí bảo hiểm 4.632.000 VNĐ, VAT 463.200 VNĐ, tổng phí là 5.095.200 VNĐ.
 • Xe 25 chỗ: Phí bảo hiểm 4.823.000 VNĐ, VAT 481.300 VNĐ, tổng phí là 5.294.300 VNĐ.
 • Xe 30 chỗ: Phí bảo hiểm 4.963.000 VNĐ, VAT 496.300 VNĐ, tổng phí là 5.459.300 VNĐ.
 • Xe 40 chỗ: Phí bảo hiểm 5.263.000 VNĐ, VAT 526.300 VNĐ, tổng phí là 5.789.000 VNĐ.
 • Xe 50 chỗ: Phí bảo hiểm 5.563.000 VNĐ, VAT 556.300 VNĐ, tổng phí là 6.119.300 VNĐ.
 • Xe 54 chỗ: Phí bảo hiểm 5.683.000 VNĐ, VAT 568.300 VNĐ, tổng phí là 6.251.300 VNĐ.
 • Xe taxi 5 chỗ: Phí bảo hiểm 1.285.200 VNĐ, VAT 128.520 VNĐ, tổng phí là 1.413.720 VNĐ.
 • Xe taxi 7 chỗ: Phí bảo hiểm 1.836.000 VNĐ, VAT 183.600 VNĐ, tổng phí là 2.019.600 VNĐ.
 • Xe taxi 8 chỗ: Phí bảo hiểm 2.130.100 VNĐ, VAT 213.010 VNĐ, tổng phí là 2.343.110 VNĐ.

Với xe ô tô tải:

 • Xe dưới 3 tấn: Phí bảo hiểm 853.000 VNĐ, VAT 85.000 VNĐ, tổng phí là 938.300 VNĐ.
 • Xe 3 – 8 tấn: Phí bảo hiểm 1.660.000 VNĐ, VAT 166.000 VNĐ, tổng phí là 1.826.000 VNĐ.
 • Xe 8 – 15 tấn: Phí bảo hiểm 2.746.000 VNĐ, VAT 274.600 VNĐ, tổng phí là 3.020.600 VNĐ.
 • Xe trên 15 tấn: Phí bảo hiểm 3.200.000 VNĐ, VAT 320.000 VNĐ, tổng phí là 3.520.000 VNĐ.
 • Xe đầu kéo: Phí bảo hiểm 4.800.000 VNĐ, VAT 480.000 VNĐ, tổng phí là 5.280.000 VNĐ.

Trường hợp phía công ty bảo hiểm từ chối bồi thường

Căn cứ theo Điều 13 Nghị định số 3/2021/NĐ-CP, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

Một số trường hợp phía công ty bảo hiểm từ chối bồi thường
Một số trường hợp phía công ty bảo hiểm từ chối bồi thường
 • Chủ xe cơ giới/người lái xe có hành động cố ý gây ra thiệt hại.
 • Người lái xe gây tai nạn xong cố ý bỏ trốn và không thực hiện các trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu trường hợp người lái xe gây ra tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì vẫn sẽ được bồi thường.
 • Trường hợp thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp, làm giảm giá trị thương mại hoặc thiệt hại gắn liền với việc sử dụng hay khai thác tài sản bị thiệt hại.
 • Thiệt hại gây ra bởi người lái xe có nồng độ cồn trong hơi thở, có sử dụng ma túy, chất kích thích bị cấm theo pháp luật.
 • Các thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong khi xảy ra tai nạn.
 • Thiệt hại về tài sản đặc biệt như vàng, trang sức, đá quý hoặc các giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, thi hài – hài cốt,…
 • Thiệt hại do chiến tranh, động đất hoặc khủng bố.
 • Trường hợp người lái xe chưa đủ tuổi quy định hoặc đã quá tuổi điều khiển xe cơ giới.
 • Trường hợp người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ, giấy phép lái xe bị tẩy xóa, hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn,…

Một số công ty cung cấp bảo hiểm uy tín hiện nay

Hiện nay trên thị trường nhiều doanh nghiệp bảo hiểm với các gói bảo hiểm có chi phí và mức bồi thường khác nhau. Dưới đây là một số đơn vị bảo hiểm uy tín, chuyên nghiệp, có quy trình giải quyết nhanh chóng và chính xác:

Xem thêm: Bảo Hiểm Bắt Buộc Xe Ô Tô 4 Chỗ Là Gì? Những Quyền Lợi Của Chủ Xe

Có rất nhiều công ty chuyên cung cấp bảo hiểm xe ô tô hiện nay
Có rất nhiều công ty chuyên cung cấp bảo hiểm xe ô tô hiện nay
 • Bảo hiểm PVI: Là một trong các doanh nghiệp bảo hiểm số 1 Việt Nam, cung cấp đầy đủ bảo hiểm bắt buộc và các loại bảo hiểm tự nguyện cho chủ xe cơ giới. Có hệ thống gara sửa chữa trên toàn quốc, hỗ trợ và tư vấn chuyên nghiệp 24/7. Quy trình giải quyết bồi thường chuyên nghiệp, chính xác và nhanh chóng.
 • Bảo hiểm PJICO: Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tốt nhất Việt Nam. Có cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cũng như bảo hiểm thân vỏ, bảo hiểm tai nạn đối với người ngồi trên xe,…
 • Bảo hiểm Bưu điện PTI: Là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ rất nổi tiếng, cung cấp nhiều gói bảo hiểm khác nhau. Có hệ thống 485 gara sửa chữa chính hãng, liên kết trên toàn quốc. Khách hàng có thể chủ động truy vấn online tiến độ giải quyết bồi thường.
 • Bảo hiểm Bảo Việt: Là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam. Có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ 24/7, cẩu kéo, cứu hộ miễn phí trong phạm vi 70km. Quy trình bồi thường bảo hiểm rất chuyên nghiệp, nhanh chóng và chính xác.
 • Bảo hiểm Quân đội MIC: Cung cấp và phát triển nhiều gói bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Có mạng lưới gara rộng lớn trên toàn quốc, luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn, chăm sóc khách hàng 24/7.

Kinh nghiệm khi mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Để mua được gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu sử dụng mà vẫn tiết kiệm chi phí, chủ xe nên lưu ý một số điều sau:

Nên tìm hiểu các gara được liên kết với công ty bảo hiểm
Nên tìm hiểu các gara được liên kết với công ty bảo hiểm
 • Đối với xe mới, chủ xe nên mua bảo hiểm 2 chiều, kết hợp bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc và bảo hiểm vật chất xe ô tô trong 3 năm đầu tiên. Đồng thời có thể mua thêm gói mở rộng bảo hiểm mất cắp bộ phận.
 • Chủ xe nên tìm hiểu và nắm rõ các quy định, quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi xảy ra rủi ro để hạn chế trường hợp bị từ chối bồi thường bảo hiểm.
 • Ưu tiên mua bảo hiểm của các công ty bảo hiểm uy tín, có quy trình xử lý bồi thường nhanh chóng và chính xác. Đồng thời hệ thống gara sửa chữa có liên kết với đại lý nơi mua xe hoặc garage bạn quen biết.
 • Hãy tìm hiểu kỹ về các gara sửa chữa xe mà công ty bảo hiểm cung cấp cho bạn.

Trên đây là thông tin chi tiết về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cũng như gợi ý một số công ty bảo hiểm uy tín và kinh nghiệm mua bảo hiểm hữu ích. Ngoài bảo hiểm bắt buộc, bạn cũng nên cân nhắc đến các gói bảo hiểm tự nguyện để giảm bớt gánh nặng tài chính trong trường hợp gặp phải rủi ro, tai nạn hay sự cố trên đường.

5/5 - (3 bình chọn)

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *